Info Skilt Silketrykk AS fusjonerer med A-Sign AS

Info Skilt Silketrykk AS har siden 2014 vært eid av Einar Roalsø AS.
A-Sign AS ble overtatt av samme selskap i juli 2016. Som en følge av at disse to selskapene i stor grad har felles produkter fusjonerer derfor Info Skilt Silketrykk AS inn i A-Sign AS med virkning fra 1. januar 2018.

Alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser som pr. 31. Desember 2017 finnes i Info Skilt Silketrykk AS overføres til A-sign AS. For dere som leverandør innebærer dette at det kun blir ett selskap å forholde seg til.
  • Virksomhetsnavn: A-Sign AS
  • Organisasjonsnummer: NO 866 339 902 MVA
  • Bankkontonummer: SR-Bank 3205.24.20066
  • Fakturaadresse: invoice@a-sign.no eller Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger
Vennligst ta kontakt dersom noe skulle være uklart, eller du trenger ytterligere opplysninger.
vectormascot
Stavanger 29.12.2017
sign
Harald Roalsø
Info Skilt Silketrykk AS
A-Sign AS
logo
Kvalebergveien 21
4016 STAVANGER
Tel.: 51 57 99 50
E-mail: harald@roalso.no